melden van een overlijden

Informatie over het inschakelen van een arts voor het vaststellen van het overlijden.

 

Na een overlijden thuis;

Het overlijden moet eerst worden vastgesteld door een arts. Op een aantal websites van collega’s staat vermeld dat u hiermee best even kan wachten. Dit is pertinent onjuist en kan u zelfs in problemen brengen. De wet op de lijkbezorging, zo wordt de wet nog steeds genoemd, is hier in artikel 3 heel duidelijk over; “Lijkschouwing geschiedt, zo spoedig mogelijk na het overlijden, door de behandelende arts of door een gemeentelijke lijkschouwer.” In de richtlijnen voor artsen staat bovendien dat de arts de omgevingsfactoren moet meenemen in zijn schouw. Dit wil zeggen dat de overledene na overlijden niet verplaatst mag worden. Ook mag er nog niet verzorgd worden.

Verpleeghuizen;

Het gebeurt wel dat in verpleeghuizen de arts niet direct komt bij een verwacht overlijden. Ondanks dat dit volgens de letter van de wet niet mag, is het OM akkoord gegaan met een opgestelde richtlijn voor verpleeghuisartsen dat dit mogelijk maakt. In dezelfde richtlijn staat echter wel dat wanneer de nabestaanden dat willen de arts wel moet komen. Het is dus aan u of u de arts meteen wil laten schouwen of dat u tot de volgende ochtend wacht. Realiseert u zich wel dat er officieel nog niet begonnen mag worden met de verzorging van de overledenen en het koelen. Houdt de zorginstelling zich aan deze regel, dan kan dit bij de opbaring problemen geven. Mocht u advies willen in deze dan kan u ons altijd hiervoor benaderen.

Ziekenhuizen;

In een ziekenhuis is over het algemeen ten alle tijden een arts aanwezig om het overlijden vast te stellen. Deze zal dus in de meeste gevallen vrij snel de verklaring van overlijden afgeven.

De verklaring van overlijden;

De arts tekent een verklaring van overlijden. Deze verklaring blijft in principe bij de overledene en gaat mee naar de uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger geeft de verklaringen af bij de gemeente.

Naast de zogenaamde A-verklaring (verklaring van natuurlijk overlijden) maakt de arts ook een verklaring op voor het CBS. Deze verklaring bevat een medisch geheim en mag daarom niet worden geopend.

Gooi de verklaringen nooit in de brievenbus!

Is er sprake van een niet natuurlijk overlijden (euthanasie, ongeval, zelfdoding e.d.) dan mag een arts geen verklaring afgeven. In dat geval wordt de verklaring van overlijden afgegeven door de gemeentelijke lijkschouwer.

Veel processen lopen tegenwoordig digitaal. Daardoor kan het zijn dat u alleen maar één verklaring van de arts krijgt. De B-verklaring is dan via het zorgdomein verzonden.