Werkwijze

Elke uitvaart is een persoonlijk afscheid en geen enkel afscheid is gelijk. Daarbij is de rol van de uitvaartverzorger van belang. Atropos verzorgt haar dienstverlening voor vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen en alle gezindten. Of het nu gaat om een eenvoudige vorm van een waardig afscheid of een afscheid met een uitgebreidere vormgeving, Atropos staat u terzijde.

De regeling van de uitvaart

Als we van een overlijden in kennis worden gesteld maken we een afspraak voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de uitvaart met u besproken. Wanneer de overledene zelf heeft bepaald hoe zijn uitvaart moet verlopen is dit een duidelijke richtlijn. De uitvaartverzorger zal deze wensen verder uitwerken. Wanneer een duidelijke richtlijn ontbreekt zal de uitvaartverzorger de wensen moeten inventariseren en samen met de familie de juiste invulling van de uitvaart moeten bepalen.

Tijdens de bespreking zullen aan de orde komen: De vorm van de uitvaart (begraven of cremeren), waar de afscheidsdienst wordt gehouden en in welke vorm. Verder zullen de rouwbrief en eventuele advertenties worden opgesteld. Er zal een keuze moeten worden gemaakt in de te leveren graf- of crematiekist. Ook worden er afspraken met u gemaakt ten aanzien van de auto’s en de plaats van de opbaring. Moet de opbaring thuis plaatsvinden of in de rouwkamer van Atropos of nog een andere locatie. De uitvaartverzorger zal dit met u bespreken en een voorlichting geven om tot de juiste keuze te komen. Een aantal details worden niet altijd direct met u besproken, maar in de resterende dagen tussen overlijden en de uitvaart. Het gaat hier dan hoofdzakelijke over details rond het gebruik van volgauto’s in de rouwstoet, de vraag welke personen op die dag het woord zullen voeren, de muziek, koffie en de koffietafel na afloop van de uitvaart.

Begraven

Wordt er gekozen voor begraven, dan is de begraafplaats erg belangrijk. Is er een familie graf aanwezig, dan zou er gekozen kunnen worden voor dit graf. In alle andere gevallen moet er een keuze worden gemaakt voor een graf op een begraafplaats. Zie hiervoor verder de pagina begraven.

Cremeren

Het aantal crematoria is de laatste jaren enorm toegenomen. In de meeste grote plaatsen zijn ze aanwezig. De keuze voor een bepaald crematorium wordt bepaald door persoonlijke voorkeuren van de families. Ook het aantal te verwachten belangstellenden kan mede bepalend zijn voor de keuze van het crematorium. Voor grote plechtigheden zijn niet alle crematoria geschikt. Sommige crematoria bieden nu ook de gelegenheid om de plechtigheid in de open lucht te laten plaatsvinden. Ook de beschikbare tijdstippen kunnen bepalend zijn voor de keuze van een crematorium. Na de crematie is er een groot aantal mogelijkheden om de as een bestemming te geven. Het kan verstrooid worden door de familie of door het crematorium, maar het kan ook worden bijgezet in een urnennis, een zogenoemde columbaria. Voor de mogelijkheden op dit terrein kunt u het beste overleggen met het crematorium. Wanneer u de as zelf gaat verstrooien kan dit op een eigen gekozen plekje, mits u toestemming heeft van de eigenaar van de grond.

De uitvaartplechtigheid

De uitvaartplechtigheid kan plaatsvinden in de aula van de begraafplaats of het crematorium. Er kan ook gekozen worden voor een andere locatie. Dit kan een kerkgebouw zijn, maar ook andere locaties zijn geschikt voor het houden van plechtigheden. Hierbij valt te denken aan een schouwburg, museum of clubhuis. Zie hiervoor de pagina uitvaartplechtigheid.

Stijl

Atropos geeft er de voorkeur aan om de uitvaarten met een zekere waardigheid en stijl te bekleden. Standaard zullen wij daarom de overledene op de begraafplaats dragen. Ook wanneer er een dienst in een kerk of ander gebouw wordt gehouden en de overledene hier wordt opgebaard, dan zal het uitdragen met dragers gebeuren. In de meeste gevallen zal de uitvaartverzorger van Atropos op de dag van de uitvaart worden bijgestaan door een bedienaar, die assisteert bij het in- en uitstappen van de auto’s. De uitvaartverzorger zal zijn werk op de achtergrond doen. Hij zal de uitvaart in goede banen leiden, zonder er zijn stempel op te drukken.

Inbreng door de familie

Het kan belangrijk zijn voor de nabestaanden om een eigen aandeel te hebben tijdens de uitvaart. Zij kunnen eventueel zelf de kist dragen op de dag van de uitvaart. Ook kunnen zij zelf spreken tijdens de uitvaart. Er zijn nog andere zaken, die zij zelf zouden kunnen doen. Atropos zal u daar waar mogelijk de vrijheid in geven en zo nodig hierbij helpen.

Draaiboek

Voor elke uitvaart wordt een draaiboek gemaakt. Voor grote opdrachten of uitvaarten met een bijzonder karakter zal een uitgebreider draaiboek worden gemaakt. Met name als er meerdere externe leveranciers bij de uitvaart betrokken moeten worden.