Uitvaart

Wat te doen bij overlijden

 • Bij overlijden thuis, direct de huisarts of zijn waarnemer bellen.
 • Bij overlijden in het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts door het personeel van de zorginstelling in kennis gesteld.
 • Telefonisch contact opnemen met Uitvaartverzorging Atropos.

Opzoeken of klaarleggen

 • Kleding t.b.v. de overledene
 • Trouwboekje / paspoort
 • Adressenlijst (indien aanwezig)
 • Mogelijke tekst rouwkaart
 • Wilsbeschikking, codicil of testament (alleen als hier iets over de uitvaart in staat)
 • Uitvaartpolis(sen)
 • Eigen wensen en persoonlijke invulling van de uitvaart

Atropos zorgt onder andere voor

 • Verzorging van de overledene
 • Het vervoer naar een rouwcentrum of het thuis opbaren
 • Het maken van alle afspraken m.b.t. de gehele uitvaart
 • Het vervaardigen / adresseren / verzenden van de rouwkaarten
 • Het plaatsen van eventuele advertenties
 • De aangifte op het stadsdeelkantoor inclusief overlijdensakte
 • Het versturen van uitvaartpolissen naar de maatschappij(en)
 • Adviezen en hulp bij de nazorg

Toelichting

Natuurlijk willen wij u graag zo veel mogelijk ter zijde staan, daarom zijn wij ook dag en nacht bereikbaar voor het melden van een overlijden. U dient zich echter wel te realiseren dat wij ’s nachts bij een overlijden in een ziekenhuis of andere zorginstelling weinig voor u kunnen doen. De melding van overlijden mag dan best de andere ochtend plaatsvinden. (zie ook de vragen: Hoe snel moet de uitvaartverzorger worden gebeld? – Waar wordt een uitvaart besproken? – op onze F.A.Q.)