Tarief

Tarief

Wij zijn terughoudend met het plaatsen van tarieven in advertenties, omdat een tariefstelling zelden compleet is. Als u ons laten weten wat uw wensen zijn, maken wij graag een offerte. Om u toch enig inzicht te geven in de tarieven vindt u hieronder een globaal overzicht. Neemt u voor meer informatie of specifieke prijzen contact met ons op via 070 – 306 60 30.

Standaard of budget uitvaart

Voor een budget uitvaart verwijzen wij u graag naar onze dochteronderneming Uitvaart-Garant.

Begraven

Het bespreken, regelen en uitvoeren van de uitvaart binnen de regio Haaglanden. Basis verzorging overledene. Aangifte van overlijden en eventuele andere formaliteiten. Het eventueel inzenden van uitvaartpolissen naar de verzekeringsmaatschappij. Administratiekosten. Het leveren van een condoleanceregister. Een uitvaartleider eventueel bijgestaan door een assistent (bedienaar). Een zwarte of grijze rouwauto op de dag van de uitvaart. Circa 6 weken na de uitvaart telefonisch contact met een nazorg medewerker. Deze uitvaart is leverbaar vanaf € 2575,–. (Tijdsduur gebruik ruimtes maximaal 60 min.)

Cremeren

Het bespreken, regelen en uitvoeren van de uitvaart binnen de regio Haaglanden. Basis verzorging overledene. Het verzorgen van alle wettelijk voorgeschreven formaliteiten. Het eventueel inzenden van uitvaartpolissen naar de verzekeringsmaatschappij. Administratiekosten. Het leveren van een condoleanceregister. Een uitvaartleider eventueel bijgestaan door een assistent (bedienaar). Een zwarte of grijze rouwauto op de dag van de uitvaart. Circa 6 weken na de uitvaart telefonisch contact met een nazorg medewerker. Deze crematie is leverbaar vanaf € 2575,–. (Tijdsduur gebruik ruimtes maximaal 60 min.).

Bijkomende kosten zijn:

 • Overbrengen naar de rouwkamer (buiten kantooruren een hoger tarief)
 • Uitvaart kist
 • Akte van overlijden
 • Gebruik van de rouwkamer
 • Rouwbrieven + porti
 • Volgauto’s
 • Afhalen en extra wachttijden auto’s bij langer gebruik
 • Graf- en crematierechten
 • Kosten ziekenhuis (mortuarium)
 • Koffie tijdens bezoek en aan de uitvaart

Voor deze bijkomende kosten moet u uit gaan van € 1750,- tot € 2500,- bovenop de basistarief.

Extra bijkomende kosten:

 • advertenties, liturgieën of programma’s van de uitvaartdienst
 • bedankkaartjes na afloop van de uitvaart
 • kosten van andere blijvende herinneringen aan de uitvaart (zie de pagina: herinnering)
 • andere vormen van vervoer of huur van een rolstoelbus
 • huur van een kerkgebouw of andere gelegenheid
 • kosten van een funerair spreker
 • kosten van live ten gehore gebrachte muziek of huren van geluidsinstallatie
 • kosten van extra faciliteiten, zoals de huur van een partytent als extra ruimte op de begraafplaats
 • kosten van extra verzorging van de overledene (bijvoorbeeld bij reconstructie na een overlijden door een ongeval)
 • kosten van cosmetische of coiffure verzorging
 • beveiliging (van het woonhuis) tijdens de uitvaart

Kisten

De grafkisten hebben wij in ons overzicht ingedeeld in drie categorieën, deze zijn:

 • standaard kisten tot € 495,-
 • normale kisten tot € 750,-
 • luxe kisten vanaf € 750,–.

Brochure tarieven kisten 2021(v2)

Uitleg kosten

Eigen graven

Omdat de regio Den Haag veel begraafplaatsen heeft met allemaal een eigen tarief is het moeilijk om een overzicht van deze begraafplaatsen samen te stellen. Wij adviseren graag bij de aankoop van een eigen graf. De gemeente Den Haag heeft graven beschikbaar vanaf € 1925,-.

Volgauto’s

Rouwauto’s en volgauto’s zijn eventueel in andere kleuren dan de normale standaard zwarte auto te leveren. Voor afwijkende kleuren kan een meerprijs berekend worden. Extra lang gebruik van een auto door b.v. uitloop of omrijden wordt doorberekend. (Vermelde prijs is gebaseerd op 2 ¼ uur.)

Rouwkamer

De meeste rouwkamers hanteren een gelimiteerd aantal bezoektijden. Extra bezoektijden worden door berekend. Bij een rouwkamer aan huis wordt een koeling, welke onder de kist wordt geplaatst, ten zeerste aangeraden. Vanaf 1-1-2010 kan in plaats hiervan ook gekozen worden voor Thanatopraxie (lichte vorm van balseming).

Mortuarium kosten ziekenhuizen

De meeste ziekenhuizen en ook sommige verzorgingshuizen berekenen de kosten van het gebruik van het moratorium door aan de nabestaanden, ook als de overledene binnen 24 uur wordt overgebracht naar een rouwcentrum. De verzorging van de overledene is verdeeld in twee soorten, “noodzakelijke zorg” en “wenselijke zorg”. De noodzakelijke zorg moet door de zorginstelling worden geboden. De wenselijke zorg mag alleen plaatsvinden na een opdracht van de nabestaanden. Zij zijn in principe vrij in de keuze wie de wenselijke zorg moet doen. Meestal laten zorginstellingen nabestaanden niet vrij in de keuze en dwingen ze tot afname. De kosten van de wenselijke zorg behoren tot de uitvaartkosten en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Rouwbrieven

Er zijn tegenwoordig zeer veel verschillende uitvoeringen van de rouwbrieven. Naast de bekende klassieke grijze en zwarte rouwbrief is er nu een ruime keuze uit rouwbrieven met afbeeldingen. Ook is het mogelijk om een afbeelding of zelfs een foto op de rouwbrief te plaatsen. De prijzen van dergelijke rouwbrieven wijken af van de standaard rouwbrief. Indien nodig adviseren wij hierin en maken wij een prijsopgave. Het adresseren van de rouwbrieven door Atropos wordt apart berekend.

Overbrengen naar een rouwkamer

Voor dit tarief geldt dat het vervoer moet geschieden tussen 8.00 uur en 18.00 uur en binnen de regio Den Haag. Buiten deze tijden en buiten de regio worden andere tarieven berekend.

Grafrechten

Dit is het aan de begraafplaats verschuldigde recht. Voor dit recht wordt het graf gereed gemaakt voor de begrafenis. Bij een algemeen graf is dit recht incl. de huur van de ruimte voor 10 jaar. Per 1 januari 2014 wordt door de Gemeentelijke Begraafplaatsen Den Haag op algemene graven een toeslag voor de uitgifte berekend. Wordt er in een familiegraf begraven dan is dit recht excl. het afnemen van de steen. Het gebruik van de Condoleanceruimte en de koffiekamer wordt in veel gevallen apart berekend.

Verzorging van de overledene

Dit tarief wordt berekend voor de verzorging van de overledene aan huis ongeacht het tijdstip. De verzorging vindt plaats door een extern bedrijf dat gespecialiseerd personeel in dienst heeft en 24 uur per dag beschikbaar is. De verzorging kan ook in een rouwkamer plaatsvinden. Extra kosten kunnen zijn; de verzorging van de overledene bij een niet natuurlijke dood of cosmetische en coiffure verzorging.

Bedankkaartjes

De bedankkaartjes worden meestal aangepast geleverd aan de uitvoering van de rouwbrief. De prijs hangt af van de gekozen uitvoering. Het is mogelijk om voor een andere uitvoering van het bedankkaartje te kiezen. Verder zijn er dezelfde mogelijkheden als bij de rouwbrieven.

Dragers

Wanneer er wordt gedragen op de begraafplaats wordt dit in de meeste gevallen gedaan met 8 dragers. (Dit vanwege ARBO voorschriften) In bijzondere gevallen mag hiervan worden afgeweken. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van 4 dragers en een wagentje. Zij zijn 1 kwartier voor aanvang op de begraafplaats aanwezig. Wanneer zij langer dan 1 uur beschikbaar zijn, wordt er een toeslag berekend. De kosten van een drager zijn € 75,– per man/vrouw.

Crematierechten

Dit is het aan het crematorium verschuldigde recht. Dit recht is incl. de huur van de aula en condoleanceruimte (koffiekamer). Beide voor 45 minuten. Langer gebruik wordt door berekend. De kosten verbonden aan de asbestemming worden apart berekend. (Regio Haaglanden.)

Koffie

Naast de gebruikelijke koffie met cake wordt er tegenwoordig een ruime keuze aan drank en dergelijke geboden op de begraafplaats en in het crematorium.  Op aanvraag kunnen wij u de folder hierover toezenden.

Koffietafels

Van ouds verzorgen wij na afloop van de begrafenis koffietafels in onze ontvangkamer aan de Van Boetzelaerlaan. Ook hier kan bij de koffietafel meer geserveerd worden dan alleen de koffie en het broodje. Koffietafels kunnen door ons eventueel ook aan huis worden verzorgd.

Graven

Algemene graven

Een algemeen graf is een graf waarin drie overledenen boven elkaar begraven worden. Het graf wordt na de wettelijk grafrust van 10 jaar geruimd. Het is na de wettelijke grafrust niet mogelijk om deze ruiming tegen te gaan. De stoffelijke resten kunnen wel geclaimd worden of een herbegrafenis.

Op het graf mag een gedenksteen worden geplaatst. De begraafplaats stelt strikte regels ten aanzien van de gedenksteen. Bij deze regels houdt de begraafplaats rekening met het feit dat er meerdere gedenkstenen kunnen worden geplaatst. Het plaatsen van een monument is op algmene graven niet verplicht.

Familiegraven of eigen graven (Particulier graf)

Bij een familiegraf of eigen graf krijgt de familie het recht om in een bepaald graf op de begraafplaats te mogen begraven. Dit noemen we meestal het aankopen van een familiegraf, maar formeel blijft de begraafplaats eigenaar van zijn grond. De houder van het recht wordt rechthebbende genoemd. Deze moet een verwante zijn van de overledene. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven wordt en wat voor bedekking er op het graf komt. De rechthebbende is ook het aanspreekpunt van de begraafplaats. Het recht om in het graf te mogen begraven kan worden uitgegeven voor bepaalde duur (meestal 30 jaar) of onbepaalde duur. De meeste begraafplaatsen kennen een verplicht algemeen onderhoud. Hiervoor zal de rechthebbende jaarlijks een rekening ontvangen. Deze onderhoudsverplichting kan ook worden afgekocht. Er zijn veel verschillen in de diverse graven. Atropos brengt vrijblijvende adviezen uit over de aankoop van familiegraven en het afkopen van de onderhoudsverplichting.

Asbestemmingen

Sinds de nieuwe wet op de lijkbezorging van 1991 zijn er veel meer mogelijkheden van asbestemming gekomen. Naast verstrooien op het terrein van het crematorium of op zee kan de asbus worden bijgezet in een graf of speciaal urnengraf. Urnengraven zijn in veel zaken te vergelijken met familiegraven. Veel regels, die gelden voor familiegraven zijn ook van toepassing op urnengraven. Verstrooien kan ook gebeuren in aanwezigheid van de familie, zelfs wanneer dit per schip op zee moet gebeuren. Door de gunstige ligging van onze accommodatie kan verstrooien per schip met familie vanuit Atropos plaatsvinden. De as mag ook door de familie zelf worden verstrooid. Atropos kan vrijblijvend adviseren in de asbestemming. De kosten van verstrooiing hangen sterk af van de gewenste uitvoering.