Plechtigheden

Voorafgaand aan de uitvaart kan er een plechtigheid plaatsvinden. Dit kunnen diensten zijn in:

  1. Een aula van de begraafplaats of het crematorium
  2. Een kerk of wijkgebouw van de kerk
  3. Uitvaartcentrum
  4. Ander gebouw voor bijeenkomsten.
  5. Plechtigheden in de open lucht.

Locaties

  • Op de meeste begraafplaatsen is een aula aanwezig waarin de afscheidsdienst kan plaatsvinden. Crematoria beschikken allen over een aula. Het is in bijzondere gevallen ook mogelijk om alleen de aula van een begraafplaats of crematorium te gebruiken als de teraardebestelling of de crematie elders plaatsvindt.
  • Afscheidsdiensten kunnen plaatsvinden in een kerk of wijkgebouw van de kerk. Sinds een aantal jaren hoeft men voor de meeste kerken geen lid meer te zijn van de kerkelijke gemeente om de dienst in het kerkgebouw te laten plaatsvinden. Daarnaast zijn er kerkgebouwen, die een algemene functie hebben gekregen.
  • Afscheidsdiensten kunnen ook plaatsvinden in het rouwcentrum. Ook de rouwkamer Atropos is geschikt voor het houden van diensten. De maximale capaciteit is 40 personen. De afscheidsdienst in de rouwkamer heeft een intiemer karakter dan in een grote aula.
  • Naast kerkgebouwen is het ook mogelijk om diensten te houden in musea, schouwburgzalen en congrescentra. Atropos heeft afspraken met o.a. het Muzee.
  • Een aantal begraafplaatsen en crematoria biedt de mogelijkheid om de uitvaart in de open lucht te doen plaatsvinden. (In de meeste gevallen wordt dan ook de aula vrijgehouden zodat bij onverwacht slecht weer de uitvaart alsnog in de aula kan plaatshebben).

Op alle locaties is het mogelijk om ook voor catering te zorgen. Als de afscheidsdienst plaatsvindt op een andere locatie dan de teraardebestelling of de crematie kan er voor gekozen worden om de crematie of teraardebestelling in besloten kring te doen plaatsvinden. Bij cremeren kan dit zelfs een technische crematie zijn.

Catering

Op alle locaties is het mogelijk om tijdens het condoleren koffie, thee, fris e.d. aan te bieden. Vaak wordt hierbij cake en andere soorten koek geserveerd. De koffie is eventueel uit te breiden met diverse dranken zoals bier, wijn en sterke drank. Ook kunnen er diversen soorten broodjes en allerlei andere hapjes worden geserveerd. De meeste koffiekamers van begraafplaatsen en crematoria kunnen op verzoek bijna alles leveren. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om meegebrachte etenswaren te laten serveren.

De condoleance en catering kan ook op een andere locatie plaatsvinden. Dit kunnen diverse restaurants zijn. Er zijn ook niet zulke gebruikelijke locaties mogelijk. Atropos maakte al eens gebruik van een museum, een strandtent en museumschip voor de condoleance na afloop van de uitvaart.