Crematie

In de regio Haaglanden bevinden zich 3 crematoria. Dit zijn:

 • Crematorium Ockenburgh
 • Crematorium Haagse Duinen
 • Crematorium Eikelenburg, Rijswijk

Dichtbij gelegen crematoria zijn:

 • Rhijnhof, Leiden
 • Meerbloemhof, Zoetermeer
 • Iepenhof, Delft

Crematies kunnen natuurlijk ook nog plaatsvinden in ander crematorium gelegen buiten de regio. De crematie bestaat uit een afscheidsdienst, welke in de aula plaatsvindt en de crematie in een technisch gedeelte van het crematorium.

Crematie

De feitelijke crematie vindt plaats in het technische gedeelte van het crematorium. Bij dit proces is de familie niet aanwezig. Wel kan de familie aanwezig zijn bij het invoeren van de kist in de crematieoven. vanwege veiligheidsaspecten is het aantal personen dat bij de invoer aanwezig kan zijn beperkt. Ook moet er van te voren aangegeven worden dat er familie bij de invoer aanwezig is. Atropos kan u hierover verder inlichten.

Bij een technisch crematie kan de familie er ook voor kiezen de rouwauto te begeleiden tot aan het overdrachtspunt van het crematorium.

Asbestemmingen

De nieuwe Wet op de Lijkbezorging staat toe dat de as wordt gesplitst. Indien u een (klein) deel van de as wilt scheiden dan dient u dit aan te geven. Het crematorium mag pas 30 dagen na de crematie overgaan tot de afgifte van de as of uitvoering van de asbestemming. In bijzondere gevallen kan hiervoor door de Officier van Justitie een ontheffing worden verleend. Binnen enkele dagen na de crematie krijgt u van het crematorium een formulier waarop u kunt aangegeven waar u voor kiest. U kunt ons altijd bellen voor advies over het afhalen, bijzetten en verstrooien van de as. Hieronder vindt u de belangrijkste asbestemmingen nog even op een rijtje.

 • Verstrooien van de as op het terrein van het crematorium zonder familie.
 • Verstrooien van de as op het terrein van het crematorium met familie.
 • Verstrooien van de as op eigen plek. (Dit is alleen toegestaan, wanneer de eigenaar
 • van de grond hiervoor toestemming heeft verleend.)
 • Verstrooien van de as op zee zonder familie door het crematorium.
 • Verstrooien van de as op zee met familie. (Hiervoor kunt u contact opnemen met Atropos.)
 • Bijzetten van de as in het columbarium van het crematorium.
 • Bijzetten van de as op of in een graf of speciaal urnengraf.
 • In huis bewaren van de as.

De nieuwe wet heeft het ook mogelijk gemaakt om de as te spitsen. Hierdoor is er een scala van mogelijkheden ontstaan. Voor sierurnen en assieraden kunt u kijken op asbestemming.com

Het verstrooien van as op zee kan bijgewoond worden. Hiervoor wordt een Logger gehuurd. Atropos kan hierbij bemiddelen. Wanneer as wordt verstrooid op een eigen gekozen plek dan moet de eigenaar van de grond hiervoor toestemming geven. Sommige gemeenten hebben dit geregeld in een Algemeen Besluit. Atropos kan u adviseren in welke gemeenten dit het geval is en waar dit dan is toegestaan.  Het plaatsen van as in een columbarium, urnengraf of eigen graf kunt u laten regelen door Atropos. Wij kunnen u hierover voorlichten.

Crematoria in Den Haag en omgeving

Crematorium Ockenburgh
Ockenburghstraat 21
2553 AA Den Haag/Loosduinen

Crematorium Haagse Duinen
Wijndaelersingel 1
2563 AC Den Haag

Crematorium Eikelenburg, Rijswijk
Eikelenburglaan 7
2286 KA Rijswijk