Blog

UitvaartONDERNEMER

Het laatste deel van het woord omschrijft duidelijk een belangrijk aspect.

De uitvaartondernemer heeft een belangrijke taak en moet ook over veel belangrijke eigenschappen bezitten waaronder de vaststelling dat hij – of tegenwoordig vaker voorkomend – een zij, beschikt over de eigenschap om een mensenmens te zijn.

Daarnaast is het belangrijk dat ook het absoluut noodzakelijke aspect niet vergeet dat wordt omschreven in het tweede deel van zijn beroep, het ondernemer zijn.

Beide aspecten zijn cruciaal om een cruciale taak uit te voeren en te volbrengen waardoor de nabestaanden gedurende moeilijke perioden in een goed vertrouwen veel zaken rond de uitvaart aan de ondernemer kunnen overlaten.

Luister hier de podcast