Blog

Wat helpt nou echt als je iemand wilt steunen die rouwt?

Iemand in jouw leven heeft te maken met een ingrijpend verlies. Er breekt een moeilijke periode aan waarin veel mensen sympathie tonen en troost proberen te bieden. Maar enige tijd na de uitvaart, gaan veel mensen verder met hun leven. Vrienden, collega’s en buren, de meeste mensen gaan over op de orde van de dag en vragen niet meer hoe het gaat. Het is echte ontzettend belangrijk om degene die een ingrijpend verlies heeft meegemaakt te blijven steunen.

Mensen vinden het ook moeilijk om de juiste woorden te vinden om iemand te troosten. Of de juiste taken op te pakken om iemand te ontlasten. Wat helpt wel, of juist niet, als je iemand wilt steunen die rouwt? In dit bericht geven wij enkele praktische tips waarmee je iemand kunt helpen in de moeilijke periode (ook na de uitvaart).

Er echt zijn voor degene die rouwt

Probeer je te verplaatsen in de persoon die iemand heeft verloren. Vraag hoe het gaat en luister eens echt naar het antwoord. Biedt een luisterend oor, want gehoord worden is zo ontzettend belangrijk!

Weet je niet wat je moet zeggen? Dat geeft helemaal niks. Geef dit dan vooral aan! Probeer af en toe ook de naam van de overledene te noemen. Het is moeilijk om over een overledene te praten gezien alle emoties die hierbij komen kijken, maar het is vaak pijnlijk voor de nabestaanden als hij of zij helemaal niet meer wordt genoemd. Geeft de nabestaande aan het niet fijn te vinden om over de overledene te praten, dan respecteer je dit uiteraard.

Geef praktische hulp

Vaak wordt er gezegd dat iemand het maar moet laten weten tegen iemand, die het moeilijk heeft, hulp nodig heeft/hebben. Hoe lief dit ook bedoeld is, daadwerkelijk om hulp vragen en contact opnemen is voor velen een brug te ver. Het is daarom beter om voorstellen te doen. Geef de rouwende nabestaande bijvoorbeeld opties waaruit ze kunnen kiezen als ze het moeilijk vinden om zelf aan te geven waar ze hulp bij kunnen gebruiken.

Geef de ruimte, maar waak voor eenzaamheid

Mensen zijn allemaal verschillend, en zeker in een rouwperiode hebben we allemaal behoefte aan wat anders. De ene wilt juist graag afgeleid worden terwijl de andere op zoek is naar momenten van rust om alles te verwerken. Dit wil je uiteraard respecteren. Vind je het moeilijk om te peilen waar iemand behoefte aan heeft? Vraag het dan gewoon! Juist zo laat je zien dat je iemands grenzen respecteert.

Het is vooral belangrijk om te waken voor eenzaamheid. Juist bij personen die de behoefte hebben om meer op zichzelf te zijn in de rouwperiode kunnen snel eenzaam worden. Je kunt deze wensen respecteren en tegelijkertijd er ook voor zorgen dat deze persoon niet vereenzaamd. Betrek de rouwende persoon bij je leven en houdt hem of haar op de hoogte van ontwikkelingen. Blijf vragen hoe het gaat en plan korte momenten in voor persoonlijk contact.