Blog

Update Corona Maatregelen – vanaf 9 november

Deze blog gaat helaas weer over de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Vanaf maandag 9 november is de groepsgrootte voor uitvaarten weer beperkt tot 30 personen. Dit zal voor veel nabestaanden een puzzel worden welke familieleden zij kunnen uitnodigen. In heel bijzondere gevallen kan de burgemeester een ontheffing verlenen. Deze mogelijkheid is er gekomen omdat de regering wil voorkomen dat er grondrechten van mensen worden afgenomen. Te verwachten is dat deze ontheffing zal worden verleend aan uitvaarten van overledenen met nabestaanden uit grote gezinnen en een sterke religieuze binding.

Ondanks dat wij begrijpen dat alle maatregelen ter bestrijding van het virus voor nabestaanden heel beperkend zijn, proberen onze medewerkers de uitvaarten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Wij zien bijna dagelijks dat dit voor nabestaanden nauwelijks is te volgen. Juist na een overlijden wil men elkaar steunen. Het is bijna onmenselijk om families in hun verdriet niet toe te staan elkaar te omhelzen.

Ook voor de uitvaartverzorger is het een moeilijke tijd. Omdat we geen handhavers zijn moeten wij helaas soms dingen laten gebeuren. De uitvaartverzorger weet natuurlijk welke risico’s hieraan verbonden zijn. Ook voor zijn of haar eigen gezondheid. Medewerkers in de uitvaartzorg moeten vaak samenwerken. Niet alleen vanwege fysieke beperkingen, maar ook vanwege het feit dat je soms, in dit vak, elkaars steun nodig hebt. Om deze reden werken uitvaartverzorgers vanuit het kantoor. Een besmetting van een uitvaartverzorger kan er voor zorgen dat collega’s besmet raken. Dit zou betekenen dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar zou kunnen komen. Daarom heeft Atropos besloten om het bedrijf op te splitsen in wat ze in de sportwereld ‘bubbels’ noemen.

Drie bubbels, die geen contact met elkaar mogen hebben anders dan via de telefoon. Wij proberen om nabestaanden hier zo min mogelijk mee te belasten. Helaas is het bijna onmogelijk om alle werkzaamheden zodanig in te delen dat medewerker niet gelijktijdig op het kantoor aanwezig zijn. Gelukkig is Atropos gevestigd in twee naast elkaar liggende panden en dat maakt het mogelijk dat medewerkers uit twee verschillende bubbels tegelijkertijd aanwezig zijn. De medewerkers zullen ook dan alleen via telefoon contact met elkaar houden en zich terugtrekken als de andere medewerker komt. Dit lijkt misschien wat vreemd, maar zo blijven ervoor zorgen dat u een beroep op ons kunt doen.